Què és Amarar

Origen

Amarar és impregnar-se profundament d’una sensació, un coneixement, un sentiment…

Amarar és un tractament de la fusta per immersió en aigua per tal d’aconseguir una fusta més estable, més duradora i de millor treballabilitat.

Origen

Amarar és impregnar-se profundament d’una sensació, un coneixement, un sentiment…

Amarar és un tractament de la fusta per immersió en aigua per tal d’aconseguir una fusta més estable, més duradora i de millor treballabilitat.

Què fem

Amarar és una empresa de fabricació de mobles fets amb fusta de procedència respectuosa. El projecte neix de la creixent necessitat d’autosuficiència a l’illa i l’existència d’un material local mal aprofitat, el pi mallorquí. Actualment la fusta que prové de la gestió forestal de Balears es fa servir per a productes de baix valor afegit.

Què fem

Amarar és una empresa de fabricació de mobles fets amb fusta de procedència respectuosa. El projecte neix de la creixent necessitat d’autosuficiència a l’illa i l’existència d’un material local mal aprofitat, el pi mallorquí. Actualment la fusta que prové de la gestió forestal de Balears es fa servir per a productes de baix valor afegit.

Valors

El disseny, la qualitat i la sostenibilitat són el conjunt de qualitats que constitueixen la nostra manera de ser. La qualitat de ser càlid, de proximitat, de parar atenció a l’altre, de generositat. Pretenem l’honestedat dels nostres productes ja sigui pel seu disseny, la seva procedència o simplement pel dibuix que deixa la veta del pi mallorquí.

Valors

El disseny, la qualitat i la sostenibilitat són el conjunt de qualitats que constitueixen la nostra manera de ser. La qualitat de ser càlid, de proximitat, de parar atenció a l’altre, de generositat. Pretenem l’honestedat dels nostres productes ja sigui pel seu disseny, la seva procedència o simplement pel dibuix que deixa la veta del pi mallorquí.

Cap a la sostenibilitat i autosuficiència

Amarar desenvolupa un canvi de model productiu de la fusta a l’illa de Mallorca, mitjançant la col·laboració entre la gestió forestal, la producció de fusta local i fabricants de mobles. Amarar també és un projecte de comunitat, involucra molts actors locals que també tenen la visió d’habitar l’illa sense la dependència de l’exterior: propietaris, forestals, serradores, fusters, dissenyadors, entitats socials i consumidors.

Cap a la sostenibilitat i autosuficiència

Amarar desenvolupa un canvi de model productiu de la fusta a l’illa de Mallorca, mitjançant la col·laboració entre la gestió forestal, la producció de fusta local i fabricants de mobles. Amarar també és un projecte de comunitat, involucra molts actors locals que també tenen la visió d’habitar l’illa sense la dependència de l’exterior: propietaris, forestals, serradores, fusters, dissenyadors, entitats socials i consumidors.

Equip

Amarar neix de la unió entre els arquitectes de l’estudi Aulets Arquitectes i Fusteria Galmés.

Col·laboradors

Equip

Col·laboradors