Què és Amarar

Mobles

Taula de menjador quadrada

21TQ01

Taula rectangular de 4 potes rectes i sobre de tauler tricapa de 40mm de gruix, fabricat en fusta de Pi Halepensis. L’estructura és modular, es generen les potes i els taulers per separat i es munten mitjançant falques i unions no roscades.

Totes les taules es fabriquen a mida.

Taula pagès

21TP01

Taula rectangular de 4 potes inclinades i sobre de tauler tricapa de 40mm de gruix, fabricat en fusta de Pi Halepensis. L’estructura és modular, es generen les potes i els taulers per separat i es munten mitjançant falques i unions no roscades.

Totes les taules es fabriquen a mida.

Taula rodona

21TR01

Taula circular de 4 potes rectes i sobre de tauler tricapa de 40mm de gruix, fabricat en fusta de Pi Halepensis. L’estructura és modular, es generen les potes i els taulers per separat i es munten mitjançant falques i unions no roscades.

Totes les taules es fabriquen a mida.

Taula rodona

21TR02

Taula circular de 4 potes inclinades i sobre de tauler tricapa de 40mm de gruix, fabricat en fusta de Pi Halepensis. L’estructura és modular, es generen les potes i els taulers per separat i es munten mitjançant falques i unions no roscades.

Totes les taules es fabriquen a mida.